Varme hænder

 

Der er brug for varme hænder. Ikke blot i sygehusvæsenet og ældreforsorgen, men i menigheden. ”Varme hænder” er blevet den nye betegnelse for rigtige mennesker, der involver sig med andre mennesker. Vi er kommet ind i robotalderen, hvor tekniske hjælpemidler, internet, kunstig intelligens og samarbejdende systemer synes at tage pladsen for mennesker af kød og blod. Også inden for vores kirke bruger vi moderne hjælpemidler for at spare tid og kræfter og gøre tingene mere effektivt. Men vi må ikke skære ned på de varme hænder i menighedsarbejde og mission. Gud sendte ikke en robot eller computer for at frelse verden, men sin egen søn i menneskeligt kød og med varme, kærlige hænder til at gøre godt. Og hans menighed består ligeledes at medlemmer med varme hænder.

En af dem er omtalt i ApG 9,36: ”I Joppe var der en kvindelig discipel, der hed Tabitha – det betyder Hind. Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser.” Tabitha var et almindeligt medlem med varme hænder, der havde omsorg for sin menighed og sin omgangskreds. Peter rejste hende op, da hun blev syg og døde. Der var brug for hendes varme hænder og eksempel for andre. Måske vi også har brug for at opvække de varme hænder i vores menighed og minde hinanden om, at alle Guds børn bør have en aktiv plads i kirkens arbejde og mission. 

Der er brug for varme foldede hænder, der beder for dem, der har det svært, og for dem, der ikke kender Jesus. Der er brug for varme hænder til at løfte de praktiske opgaver, som findes i enhver menighed - ledelse, regnskaber, besøg, musik, undervisning af børn og voksne, tiende og gaver til Guds sag, rengøring og vedligeholdelse, teknik, velgørenhedsarbejde, med meget mere. Der er brug for varme hænder, der åbner Guds ord for naboer og venner for at lede dem ind på frelsens vej. Gud har opgaver for os alle. Og hænder holdes varme og aktive, hvis der banker et hjerte fyldt med kærlighed til mennesker, vi møder i kirken, i omgangskredsen eller på vores vej gennem livet. Styrk de varme hænder, og vær selv en aktiv del af menigheden i tjenesten for andre.

Sven Hagen Jensen

 

 

buy brand Viagra cheap