Jesu himmelfart

Dagen for himmelfarten var kommet. En fantastisk begivenhed. Han blev taget til himlen, ”draget til Himmelen af en magt, der var stærkere end nogen jordisk tiltrækning” (DSM s.568). En sky af engle var kommet for at modtage og ledsage ham til hans himmelske hjem. Med sig havde han de opstandne fra de åbne grave ved hans opstandelse, som han ville præsentere for sin Fader som en førstegrøde (Se Ellen Whites vidunderlige beskrivelse i sidste kapitel af DSM). Hvilket triumftog! Englene havde glædet sig til at modtage deres sejrrige Konge. Lovsang og jubel fyldte himmelrummet i dette glædestog og musikken strømmede dem i møde, da portene til Guds stad blev åbnet for ærens Konge, så han kunne drage ind (Sl 24,7-10).

Dagen var kommet, da Jesus indtog sædet ved Guds højre hånd. Dette er ærens og autoritetens plads. Faderen modtog ham og forkyndte, at retfærdigheden var sket fyldest, Satan var besejret og at intet kunne rive de frelste ud af Guds hånd. Faderen omfavnede Sønnen, og de himmelske væsener faldt ned og tilbad ham. Jesus havde endnu en tjeneste at fuldføre. Hans trofaste børn på jorden stod i færd med at fuldføre den opgave, som Jesus havde påbegyndt, nemlig at forkynde evangeliet for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Med Talsmanden, Den Hellige Ånd, kom kraften og visdommen til at udføre denne gerning. Og ved Guds trone har vi i dag vor Frelser, som ”helt og fuldt (kan) frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem” (Heb 7,15). Lad os med disciplene glæde os over, at Jesus er i himlen.

 

buy brand Viagra cheap