Er du ligeglad?

 

Det var såmænd Martha, Marias søster. Her havde hun ifølge Lukas 10,40 travlt med at opvarte Jesus, og al hans opmærksomhed syntes at være vendt mod Maria. Herre, er du ligeglad med mig? Eller med andre ord: Er det ligegyldigt for dig, hvordan jeg føler og har det? Har du slet ikke øje for det, jeg slider med?

Ligeglad er et andet ord for ligegyldig. Det kan være svært at blive overset, når man synes, man gør sit bedste. Nogle af os synes, at vi er overbebyrdet med opgaver og gøremål i hjemmet. Lidt anerkendelse ville gå en lang vej – eller en hjælpende hånd. Nogle af os synes, at vi tager en rigelig del af opgaverne i menigheden (vi kender udtrykket Tordenskjolds soldater) og at andre går ledige på torvet. Vi kan få det indtryk, at nogle er ligeglade. Men lad os ikke dømme for hårdt. I Jesu tilfælde var det et prioriteringsspørgsmål. Han havde ikke overset Martha, men Maria havde brug for at tale med ham. Vi kender heller ikke altid andres bevæggrunde. Måske kæmper vedkommende med noget i sit liv, måske blev man aldrig spurgt, måske er man usikker og ved ikke hvordan. Hvem ved? Måske er man bange for ikke at gøre det godt nok. Måske har man ikke længere kræfterne – Og så er der selvfølgelig dem, der er ligeglade med menigheden, fordi de ikke er glade i deres forhold til Jesus.

Hemmeligheden for os alle er at finde glæden i Jesus. For han er ikke ligeglad med os. Han ønsker os det bedste. Han ønsker fællesskab med os enkeltvis og i menighedsfællesskabet. For i det forhold finder vi styrke, opmuntring og glæde. – God sommer!

 

Sven Hagen Jensen

 

buy brand Viagra cheap