Kirkens overleveringer

 

Apostlen Paulus skelner mellem forskellige slags overleveringer. Han skriver til menigheden i Kolossæ, ”Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus” (Kol 2,8). Ikke alle overleveringer er det samme.

Overleveringerne i 2 Thess 2,15 var dem, der var givet videre af Kristus og apostlene. Han lærer os, at vi skal holde fast ved de overleveringer, som menigheden har modtaget ”i ord eller brev fra os”. Det drejede sig udelukkende om inspirerede lærdomme eller skrifter fra dem, som havde modtaget deres budskab fra Kristus og tjente menighederne på det tidspunkt. Eftersom der var mange falske lærere, der rejste omkring og forgiftede folks sind, gjorde apostlen en ekstra anstrengelse for at pointere, at ikke alle overleveringer og lærdomme er pålidelige.

Blot fordi nogen siger, ”Men kirken siger” eller ”min præst har sagt” er det ingen garanti for, at det er sandhed. Der er mange gode traditioner, men hvis de modsiger Guds ord, bør de lægges til side. Noget er i småtingsafdelingen; men når det gælder væsentlige lærdomspunkter, er det bedre at have et klart, ”Så siger Herren”.

Tilpasset fra Doug Batchelors 365 Amazing Answers to Big Bible Questions, s. 182

 

buy brand Viagra cheap