Pas på dræbersneglene

 

Har du også ’dræbersnegle’ i dit liv eller din menighed, som vil ødelægge, hvis vi ikke passer på? Forstyrrende elementer, som tager tid og kræfter fra den opgave og mission, vi er blevet betroet. Pludselig cirkulerer der litteratur eller mails, som stiller spørgsmålstegn ved vores ledelse eller vores tro, og sindede bliver optaget af dette og mister interessen for at lede ikke-troende til Kristus. Eller tidens ånd og travlhed med mange ting trænger sig ubemærket ind i vores faste bibellæsnings- og andagtsvaner og man bliver tom indeni, og glæden og kraften forsvinder. Man kommer i kirke for ikke at skuffe de andre, men hvor blev den første kærlighed af? Eller der var lige den søster eller bror, der fik sagt noget, vi ikke brød os om, og vi bliver utilfredse og vil have præsten til at tage affære. Ja, dræbersneglene vil så gerne snige sig ind og sætte dagordenen.

Men lad være at give dem plads og anledning. Fang dem i opløbet. Husk at du tilhører ”en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk for at [du] skal forkynde hans guddomskraft” (1 Pet 2,9). Og ”Ifør [dig] Guds fulde rustning, så [du] kan holde stand mod Djævelens snigløb” (Ef 6,11).

 

Sven Hagen Jensen

 

buy brand Viagra cheap