At holde sig nær til Gud

 

Gud har engle, hvis hele opgave består i at drage dem, der skal arve frelse. Hver gang et menneske tager et skridt hen imod Jesus, bevæger Jesus sig også hen imod dette menneske. Det er englenes opgave at holde Satans magter tilbage.

De, der altid holder sig lidt nærmere til verden og vil ligne den i følelser, planer og tanker, har fjernet sig fra Frelseren, og Satan har banet vejen ind til dette tomrum, og lave, verdsligt prægede, egoistiske hensigter blander sig

ind i, hvad de oplever. Hvis vi holder os nær til Gud, vil vi holde os nær til hinanden. Vi kan ikke holde os nær til det samme kors uden at komme i åndeligt fællesskab. Kristus bad om, at hans disciple måtte blive ét, ligesom han var ét med Faderen. Vi burde forsøge at blive ét i ånd og opfattelse. Vi burde forsøge at blive ét, for at Gud kan bliver herliggjort i os, ligesom han blev herliggjort i Sønnen.

Gud elsker dig. Det er ikke for at skade dig, at han vil drage dig nær til sig, nej, slet ikke! Men for at trøste dig, for at salve dig med glædens olie, for at læge de sår, som synden har revet. Han vil give dig lovsangens klædning i stedet for en tynget ånd. Ellen G. White, At jeg må kende ham (28. august)

 

 

buy brand Viagra cheap