Så glædes den høje mester

 

Dette er spejlbilledet af Guds kærlighed. Den uegennyttige kærlighed, som kommer helt inde fra hjertedybet og giver sig udslag i det praktiske liv. Denne kærlighed er renset og lutret fra selviske motiver og ønsker. Den ”kan ses og føles. Den kan ikke skjules. Den udøver en vidunderlig kraft”(RH, Nov. 29, 1887). Og det bringer Kristus usigelig glæde, når han ser dette spejlbillede i sin menighed, i dig og mig. ”Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer dig frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd som på festens dag” (Sef 3,17).

”Gud ser mere på, hvor meget kærlighed vi udstråler, end på mængden af det, vi udfører (læs denne sætning engang til). Kærlighed er en himmelsk egenskab. Det uigenfødte hjerte kan ikke frembringe den. Denne himmelske plante trives kun, hvor Jesus hersker uindskrænket. Hvor kærligheden eksisterer, er der kraft og sandhed i livet. Kærligheden gør godt og kun godt. De, der har kærlighed, bærer frugt til hellighed og til slut et evigt liv” (E.G. White, At jeg må kende ham, 10. juni). Og til dem, som udøver disse kærlighedsgerninger, siger Jesus, ”Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.” (Matt 25,34f). Må du og jeg være med til at glæde den høje mester ved at genspejle hans uegennyttige kærlighed til dem omkring os.

 

Sven Hagen Jensen  

 

 

 

 

buy brand Viagra cheap