Mystiske signaler fra det ydre rum

 

’Vild opdagelse’ stod der i landets aviser. Og forskerne er begejstrede. Astronomer har opfanget nogle mystiske radiobølger, som man mener, kommer fra en fjern galakse. I sidste ende er det en søgen efter liv i rummet. Men hvorfor denne overstadighed over lydbølger fra rummet? Vi ved fra Guds ord, at der er liv i rummet. Da Gud skabte jorden, fortæller han, at ”alle morgenstjerner jublede, og alle gudssønner råbte af fryd” (Job 38,7). Om det er englene ved Guds trone eller andre skabte repræsentanter fra ufaldne kloder i universet, så er de der og priser himlens Gud for den, han er. ”Vis Herren, I gudssønner, vis Herren ære og hæder!” (Sal 29,1). Hvis vi vil lytte til Guds ord, vil vi kunne høre lovsangen fra rummet. For 2000 år kom denne lovsang meget tæt på, da Jesu fødsel blev forkyndt: ”Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!” (Luk 2,13.14).

Der er ingen tvivl om, at de skabte væsener i rummet er interesseret i, hvad der foregår på vores planet. For ”vi er blevet et skuespil for verden, for både engle og mennesker” (1 Kor 4,9). Syndens og frelsens store drama udspilles her. Himlens Gud nøjedes ikke med blot at sende mystiske radiosignaler fra sit hovedkvarter i rummet, men talte direkte til os gennem sine profeter, og kom i skikkelse af sin egen Søn for at redde os fra moralsk nedsmeltning og selvdestruktion. Og endnu i dag taler han til os gennem sit ord, naturens vidundere og Helligåndens berøring og stemme i vor samvittighed, for at lade os vide, at vi ikke er alene i rummet og overladt til os selv.

Vil vi lytte til hans stemme og glæde os over at kende ham, som holder universet og vores fremtid i sin hånd?

 

Sven Hagen Jensen

 

 

 

buy brand Viagra cheap