Hvordan læser du Bibelen?

 

En interessant samtale finder sted mellem Jesus og Djævelen i Matt 4, 1-11. Djævelen forsøger at friste Jesus i ørkenen, men Jesus møder ham med et ’Der står skrevet’. Djævelen giver dog ikke op så let, så han citerer også fra Guds ord for at lægge en fælde for Jesus. Han bruger det gamle trick med at citere Bibelens ord ude af sammenhæng og misbruge det til sin egen fordel. Det sker igen og igen, når mennesker i dag vil holde fast ved et standpunkt, som ikke har bibelsk grundlag. Man finder bibeltekster, som tilsyneladende underbygger ens synspunkt; men læser man hele sammenhængen, drejer det sig om noget andet. Derfor er det vigtigt at læse sammenhængen og ikke blot plukke tilfældige tekster ud.

Her er et typisk eksempel. I Apostlenes Gerninger kap.10 får Peter et syn, hvor han ser en dug komme ned fra himlen med alskens firbenede dyr, krybdyr og fugle. En røst lyder: ”Rejs dig, Peter, slagt og spis!” Men Peter protesterer og siger: ”Ikke tale om, Herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt eller urent.” Atter lyder røsten: ”Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt.” Det skete i alt tre gange. Peter forstod ikke umiddelbart betydningen, for der står, at han ”var i vildrede med, hvad det syn, han havde haft, skulle betyde” (v. 17). Men af sammenhængen er det klart, at det ikke havde noget som helst med spisevaner at gøre, men drejede sig om at acceptere ikke-jøder som kristne. For længere henne i samme beretning forklarer Peter til den romerske officer Cornelius og hans mænd: ”I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk: Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske for vanhelligt eller urent” (v. 28).

Der er dog ikke noget forkert ved at bruge enkeltstående tekster fra flere steder i Bibelen for at underbygge et trospunkt; men vær sikker på, at disse tekster bruges ud fra deres oprindelige hensigt.

 

Sven Hagen Jensen

 

 

 

buy brand Viagra cheap