At holde fast ved fællesskabet i bøn 

Lige fra den kristne menigheds begyndelse var bedemøder normen snarere end undtagelsen. De holdt fast ved fællesskabet i bøn (ApG 1,14;2,42). De var forsamlet i bøn, da kraften fra det høje (Helligånden) kom over dem, så de fik frimodighed til at forkynde ”Guds storværker” til indbyggerne i Jerusalem, der hørte budskabet på deres egne sprog og modtog det i deres hjerter. Da menigheden voksede, bad apostlene sig fritaget fra den daglige uddeling til enkerne, så de kunne koncentrere sig om bønnen (bedemøderne) og tjenesten for ordet (forkyndelse og bibelundervisning) (ApG 6,4). Da Peter var i fængsel var mange forsamlet og bad (ApG 12,12). Da Paulus tog afsked med de ældste i Efesus holdt de et bedemøde (ApG 20,36.37). Bønnens fællesskab gik som en rød tråd gennem de første kristne menigheder.

Kunne det tænkes, hvis vi genoplivede fællesskabet i bøn, at vi så også ville opleve mere af den første menigheds glød, sammenhold og missionsiver? Den kendte kristne forfatter E.M. Bounds understregede betydningen af bøn, da han sagde, ”Kirken er på udkik efter bedre metoder; Gud er på udkik efter bedre mennesker.” Mennesker, der er fyldt af Guds Ånd.

Jamen, hvordan skal vi få tid til at samles til bøn? - Hvordan fik de første kristne og de første adventister tid til bedemøderne med større familier, længere arbejdstid og ringere transport? De mente uden tvivl, at det var af livsvigtig betydning. Ellen White kommer med denne opmuntring, ”Søg enhver anledning til at samles med andre til bøn. De, som virkelig søger efter samfund med Gud, vil komme til bønnemøder og trofast opfylde deres pligt. De vil vise en alvorlig længsel efter at få alle de velsignelser, de kan. De vil benytte enhver anledning til at stille sig der, hvor himlens lysstråler kan skinne på dem” (Vejen til Kristus, s. 98).

Lad bedeugen 2017 blive en anledning til at begynde eller fortsætte med de faste fællesskaber med andre i bøn, hvad enten det er i kirken eller i privathjem.

 

Sven Hagen Jensen

 

 

 

buy brand Viagra cheap