Kald sabbatten en fryd

 

Vi fortsætter her, hvor vi slap sidste gang, med opgaven at finde friheden i sabbatshvilen. Frihed fra stress og jag og hverdagens bekymringer. ”Hvis du kalder sabbatten frydefuld og Herrens helligdag ærværdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre som du plejer, drive handel og træffe aftaler, så skal du glæde dig over lykken hos Herren” (Es 58,13.14). – Hvor ofte har vi ikke læst eller hørt denne tekst og lagt vægt på, at sabbatten bør være en glædelig dag.

Det, der udtrykkes her, er, at dagen skal være anderledes, ”ikke at gøre som du plejer”, og en helligdag til ære for Herren. I Bibelen på Hverdagsdansk fortolker man det, ”undgå er bruge den til selviske formål”. Sabbatsglæden findes bl.a. i at ændre fokus fra de daglige pligter og interesser og markere, at det er en speciel dag, hvor vi er sammen med Herren og tænker på andre end os selv. Kan det gøre sabbatten til en fryd? Ja, så absolut. Det er godt at mødes i Guds hus og takke Herren og blive mindet om, at han er vores Frelser og er rede til at hjælpe os under alle forhold. Det er en opmuntring at møde vores venner og nye gæster dér og synge og studere sammen. Og så er det fantastisk at kunne slippe I-padden og mobiltelefonen for en stund og f.eks. gå en tur sammen, nyde naturen sammen, spise sammen, dele erfaringer og opbyggelig samtale sammen, og have tid som familie sammen. Mulighederne er mange.

Der er ikke noget, der gør én så glad, som når man kan gøre noget for andre. Besøge en ensom, en syg, et ældre menneske. Invitere gæster hjem. Bruge tid på børnene. Tage nogen med i bilen, når man skal i kirke. En god begyndelse på en frydefuld sabbat er, at gøre de nødvendige forberedelser om fredagen, byde sabbatten velkommen med solnedgangsandagt, skrue ned for aktiviteterne og gå tidligt i seng, så man er udhvilet til næste morgen. Og gå sabbatten i møde med forventning om, at Gud vil velsigne den for dig og dine. – Næste gang er emnet: Jesus og sabbatten.

 

Sven Hagen Jensen

 

 

 

buy brand Viagra cheap