Jesus og sabbatten

 

”Og Jesus sagde til dem: ’Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten” (Mark 2,27.28). Det er godt at vide, at Jesus er sabbattens herre. Han bliver derfor også vores forbillede på sabbatshelligholdelse. Og han lægger her tydeligt vægt på, at sabbatten blev skabt for os, og ikke omvendt. Det viste han ikke mindst i sit opgør med farisæernes lovbehæftede og undertrykkende sabbatsregler.

Hvad ved vi om Jesus og sabbatshelligholdelse? Han gik efter sin sædvane i synagogen (Luk 4,16), hvor han også underviste fra Guds ord (Mark 1,21). Jesu eksempel opmuntrer os til at være sammen om Guds ord i Guds forsamling om sabbatten.

Ligeledes var sabbatsdagen ikke en faste- og forsagelsesdag for ham. Han lod disciplene plukke aks og spise kornene, da de var sultne. Heller ikke holdt han sig tilbage fra at modtage middagsinvitationer på en sabbat. Han deltog gladeligt med de andre i måltidet (Luk 14,1). At spise sammen med andre under sociale forhold, kan være et af højdepunkterne på en sabbat. Fællesspisningen knytter menigheden sammen og giver tid til at lære hinanden og gæster bedre at kende.

Blandt Jesu sabbatsaktiviteter kender vi nok allerbedst til hans ønske om at gøre godt. ”Derfor er det tilladt at gøre godt om sabbatten” (Matt 12,10). Vi kender til syv helbredelsesmirakler, som han udførte om sabbatten. Ikke for at provokere; men fordi sabbatsdagen skulle være en velsignet dag for alle. Der er noget solidarisk over sabbatten. Vi kan som menighed og enkeltpersoner finde måder at gøre godt og at dele sabbattens glæder med andre.

Efter sin død på korset langfredag, hvilede han i sin grav sabbatten over ifølge lovens bud (Matt 27,58-60; Luk 23,56). Også her viste han os et eksempel på sabbatshelligholdelse. Sabbatten, den syvende dag, er også en hviledag for hans efterfølgere. Dagen skal ikke nødvendigvis fyldes med gøremål. Søndag morgen, den første arbejdsdag i ugen, stod Jesus op og begyndte igen sine aktiviteter. Vi går aldrig fejl, når vi følger Jesu eksempel.

 

Sven Hagen Jensen

 

 

 

buy brand Viagra cheap