Storpolitik og Guds styrelse

 

”Ve Assyrien, min vredes kæp… Jeg sender ham mod et gudløst folk… Men det var ikke det, han havde tænkt sig” (Es 10,5-7). Det kan være uhyre svært for et almindeligt menneske at få øje på Guds planer i historiens gang. Tilsyneladende drejer det hele sig kun om magtkamp, tøjlesløst og uhæmmet magtbegær, hvor menneskeliv overhovedet ikke regnes for noget. Selvom der i vor tid gøres store anstrengelser i humanitært velfærdarbejde, er det kun dråber i sammenligning med, hvad der ofres på våben.

 

Ovennævnte udpluk fra Esajas 10 giver dog et vigtigt indblik bag kulisserne. Det fortæller, at himlens Gud straffer den ene konge og nation med den anden, når ledere og folkeslag ikke opfylder et vist minimumskrav af menneskelighed. Det vil dog ikke sige, at de, der nedkæmper og myrder løs blandt et ondt folk, gør en god gerning og er uskyldige for Guds ansigt. Historien har igen og igen bevidnet, at også i sådanne tilfælde er der gået til yderligheder med bevidste og unødvendige overgreb på børn, kvinder og ældre mennesker. Men det afgørende for troende kristne er, at der er en almægtig, vis og kærlig Gud, som har overblik over situationen, og hvis plan er at kunne gøre os til borgere i Guds rige.

Årtusinders kaotisk blodsudgydelse og uret vil snart få en ende. Kristus kommer igen, og når denne verdens riger ikke er mere, skal han være Retfærdskonge over hele jorden. For ”efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor” (2 Pet 3,13).

Hvilket herligt håb: Vor forløsning nærmer sig! Husk på, at vort borgerskab er i Guds rige, og den, som har modtaget Kristus som frelser og herre her i livet, skal få lov at leve evigt der, hvor magten, æren og riget alene tilhører en kærlig, trofast og retfærdig Gud.

 

Preben Mollerup i andagtsbogen Gud først, 6. oktober (tilpasset)

 

 

 

buy brand Viagra cheap