Menighedens historie

Syvende dags adventistmenigheden i Herning blev stiftet i 1925 efter en større evangelisk møderække i byen af Axel Varmer. Mange andre forkyndere fulgte efter og forøgede menighedens medlemstal ved deres mødeserier og personlige besøgsarbejde. Menigheden har gennem årene mødtes i privathjem, men havde efterhånden deres bibelstudier og gudstjenester lørdag formiddag i Døvehuset og senere på Ungdomsgården, Dalgasgade 11. Det var først i 1982, at menigheden endelig fik sin egen kirkebygning på Lindegårdsvej 9. Den blev populært kaldet ’Frimærkekirken’, da en firmærkeindsamling, som blev iværksat af menighedens forstander, Egon Pedersen, først i 70’erne satte skub i planer og indsamling for få en kirke i Herning. Kirken er karakteristisk ved, at den er bygget i træ som sekskantede celler i en bikube.

Menigheden har haft sine op- og nedgangstider med skiftende medlemstal. I sine bedste perioder har der været mange unge familier med børn og et rigt børne- og spejderarbejde. Der har også været holdt mange evangeliske mødeserier i byen af tilrejsende talere. Med tilflytningen af to unge familier til Astrup ved Skjern i midten af 90’erne og initiativ til oprettelse af privatskole og trykkerivirksomhed med en voksende medarbejderskare kom der en tilførsel af nye unge medlemmer med børn til menigheden i Herning. Menigheden fik også et mere internationalt præg med både tysk- og polsktalende medlemmer. Senere er andre nationaliteter kommet til. Samtidig har musiklivet fået et nyt løft med børn og unge, der har lært at spille forskellige instrumenter. Omkringliggende menigheder har også haft glæde af de små koncerter, som har været afholdt.

I dag er adventistmenigheden i Herning en dynamisk og resursestærk menighed fordelt på alle aldersgrupper. Medlemsskaren bor lidt spredt. Døren til kirken står åben for gæster og nye medlemmer, der ønsker at slutte sig til.

 

Kirkens historie

I 1969 blev der købt et grund til formålet og menighedens daværende leder, Egon Pedersen, begyndte en omfattende indsamling af frimærker for at opbygge et fond. I årenes løb kom der over fem millioner frimærker eller 1200 kg til formålet. Derfor blev kirken kendt som ”frimærkekirken”. Projektet indbragte over 60.000 kr. Kirken ville dog koste betydeligt mere, som kom ind i form af gaver og tilskud. Helge Bull Nielsen arbejdede på flere byggeprojekter og i 1976 var man nået så langt, at man havde fået byggetilladelse. Men da flere adventistfamilier på det tidspunkt forlod Herning området og flyttede til andre menigheder, blev planerne lagt til side for en tid.

Det blev sønnen Arne Bull Nielsen, der tegnende den bygning, som nu er opført. Den nye kirke blev indviet 11. september 1982. Grundplanen består af to sammenhængende sekskanter og kirkesalen har ca. 50 siddepladser, men rummede dog op imod 100 på indvielsesdagen. Udvendig er kirken beklædt med fem tommers rustikbrædder og fremtræder smukt i sin afdæmpede grågrønne farve med rustrøde vinduer og paneler. Indvendig er kirken med lyse rustikvægge og lyse trælofter. Bag talerstolen drages blikket mod det høje vindue, der er udsmykket med tre dybrøde kors over en jordklode udført i glasbrudsmosaik.

 

buy brand Viagra cheap